Sygdom

Egen sygdom

Som månedslønnethar du ret til sædvanlig løn under sygdom. Sædvanlig løn er den løn inklusive tillæg, du normalt får udbetalt.

Efter 30 dages sygdom modtager din arbejdsgiver sygedagpengerefusion fra din hjemkommune. Det betyder ikke umiddelbart noget for dig, men det er vigtigt, at du i den forbindelse udfylder de attester, som du får tilsendt fra din hjemkommune.

Som timelønnethar du som udgangspunkt ikke ret til løn under sygdom, medmindre det er aftalt med din arbejdsgiver. Du kan i stedet være berettiget til sygedagpenge fra din kommune.

Barn syg

Som kommunalt ansat har du som udgangspunkt ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn ved barnets første og anden sygedag. Der er ikke tale om en ubetinget ret, da følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Barnet er under 18 år og bor hos dig
  • Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet
  • Det er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads

Barnets første sygedag er i udgangspunktet den første dag, hvor barnet er sygt, uanset hvilket tidspunkt sygdommen indtræder på. Barnets anden sygedag ligger i umiddelbar forlængelse af første sygedag.

I vurderingen af retten til fravær indgår en afvejning af barnets alder, sygdommens karakter og forholdene på arbejdspladsen.

Dagene regnes ikke som sygefravær.

Barns hospitalsindlæggelse

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.