Ansættelseskontrakt

Du har krav på en ansættelseskontrakt med oplysninger om alle væsentlige vilkår i ansættelsen når du:

  • har været ansat i mere end 1 måned, og
  • arbejder gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen.

Hvis du ikke har fået oplysningerne efter en måned, så skal du/tillidsrepræsentanten skriftligt bede arbejdsgiveren om de manglende oplysninger.

Kontrakten er fundamentet for din ansættelse og afgørende for at Danske Tandplejere kan hjælpe dig, hvis arbejdsgiver eksempelvis ikke udbetaler din løn.