Tilskud til dentalmissioner fra Danske Tandplejere

Hovedbestyrelsen i Danske Tandplejere har taget initiativ til at styrke samarbejdet med Tandsundhed Uden Grænser. Ønsket er at fremme forebyggelsesindsatsen på dentalmissionerne. Initiativet indebærer, at Danske Tandplejere yder tilskud til medlemmernes dentalmissioner. 

Der er afsat 60.000 kroner årligt foreløbigt i 2023 og 2024. Pengene skal dække nogle af de udgifter, der er forbundet med at være udsendt på dentalmission og kan ikke anvendes på frikøb. 
Med tilskuddet til tandplejernes dentalmissioner er det hovedbestyrelsens mål at styrke forebyggelsesindsatsen i Tandsundhed Uden Grænser, både på de enkelte missioner og på det strategiske plan. 

Muligheden for et økonomisk tilskud fra Danske Tandplejere skal give endnu flere tandplejere lyst til at deltage i det vigtige forebyggende arbejde, som Tandsundhed Uden Grænser iværksætter ude i verden. Med tandple-jerfagligt engagement og flere tandplejere på dentalmissionerne er det håbet og forventningen, at det vil være muligt at løfte og prioritere den forebyggende indsats i endnu højere grad til gavn for befolkningen i de forskellige lande.

Om Tandsundhed Uden Grænsers arbejde 
og dentalmissioner se tug-dk.org

Ansøgning om tilskud på op til 10.000 kroner

I forbindelse med optagelse på en dentalmission får med-lemmer af Danske Tandplejere adgang til at ansøge om tilskud på op til 10.000 kroner til afholdelse af udgifter forbundet med dentalmissionen. 

Krav for at få tilskud til dentalmission

  • Du skal være medlem af Danske Tandplejere og tilhøre medlemskategorien ordinært medlem
  • Du skal have ansøgt Tandsundhed Uden Grænser om deltagelse i kommende mission - søg her
  • Du skal have modtaget et bekræftende svar fra Tandsundhed Uden Grænser om at være optaget på holdet til missionen.
  • Det forventes, at modtagere af tilskud leverer lidt tekst om dentalmissionen og nogle billeder, som Danske Tandplejere kan vælge at benytte i foreningens medier. Det forventes endvidere, at modtagere af tilskud er villige til at holde et oplæg på et af Danske Tandplejeres kurser eller medlemsmøder.