Tilskud til dentalmission med Tandsundhed Uden Grænser

Hovedbestyrelsen i Danske Tandplejere har vedtaget et initiativ, som knytter foreningen tættere på Tandsundhed Uden Grænser. Initiativet indebærer, at Danske Tandplejere årligt tildeler to medlemmer, som skal på mission med Tandsundhed Uden Grænser, et tilskud til missionen på hver 25.000 kroner. Initiativet løber i første omgang til udgangen af 2024.

Med initiativet er det Hovedbestyrelsens mål, at endnu flere tandplejere får muligheden for at deltage i det vigtige forebyggende arbejde, som Tandsundhed Uden Grænser iværksætter i flere lande verden over.

Der er årligt en pulje på 50.000 kroner. Beløbet pr. ansøger er maksimalt 25.000 kroner mod forelæggelse af bilag. Tilskuddet kan ikke bruges til frikøb, men kun til omkostninger i relation til missionen.

Krav og kriterier

Tilskuddet tildeles i 2022 ansøgerne, som lever op til nedenstående kriterier:

  • Du skal være medlem af Danske Tandplejere og tilhøre medlemskategorien ordinært medlem
  • Du skal have ansøgt Tandsundhed Uden Grænser om deltagelse i næste mission - søg her
  • Du skal have modtaget et bekræftende svar fra Tandsundhed Uden Grænser om at være optaget på holdet til missionen.

Det er forventet, at du som tilskudsmodtager leverer en artikel til medlemsbladet Tandplejeren og holder et oplæg på et af Danske Tandplejeres kurser.