Søg penge til din videreuddannelse

To gange om året kan du søge penge til din videreuddannelse

Danske Tandplejeres hovedbestyrelse tildeler midler fra Tandplejernes Uddannelsesfond to gange årligt med ansøgningsfrist forår og efterår. Midlerne skal søges forud for optagelse på uddannelsen og uddannelsesstart. Det betyder, at hvis du vil på diplommodul i efteråret 2023, skal du forinden sørge for at søge i april 2023. Hvis du vil på diplommodul i foråret 2024, skal du forinden søge i september 2023.

Det forventes, at modtagere af legat vil stille op til interview i Tandplejeren eller holde et oplæg på et medlemsmødeFagforadag eller lignende. 

Ansøgningsfrister i 2023

  • Forår: Onsdag den 5. april 2023 (svar følger hurtigst muligt efter HB-mødet den13. april)
  • Efterår: Onsdag den 27. september 2023 (svar følger hurtigst muligt efter HB-mødet den 4. oktober)

Ansøgningsfrister i 2024

  • Forår: Mandag den 25. marts 2024 (svar følger hurtigst muligt efter HB-mødet den10. april)
  • Efterår: Onsdag den 9. oktober 2024 (svar følger hurtigst muligt efter HB-mødet den 23. oktober)

100.000 kroner årligt til kompetencegivende uddannelse

En diplomuddannelse er en videreuddannelse på bachelorniveau, da begge dele giver 60 ETCS. ETCS-systemet er et internationalt pointsystem til meritoverførsel inden for de videregående uddannelser. 

Uddannelsesfonden støtter medlemmer, som ønsker videreuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende. Det er et krav, at uddannelsen er anerkendt med ECTS-point, og der vil blive lagt vægt på, at du ønsker at videreuddanne dig inden for faget og med tandplejerfaget i fokus. Det kan fx være moduler ved Diplomuddannelsen i Oral HelseSundhedsfaglig diplomuddannelseErnæringsfaglig diplomuddannelse eller Diplom i ledelse.

Diplomuddannelsen i oral helse stopper i Aarhus
Der arbejdes på, at uddannelsen flytter til Skolen for klinikassistenter og tandplejere (SKT) ved København Universitet, hvor uddannelsen under forudsætning af, at udbuddet opnår de krævede godkendelser, vil kunne udbydes fra foråret 2024. Der vil således ikke være moduler i 2023. Læs mere

Oral helse-modulerne kan kombineres med moduler fra andre diplomuddannelser, så du kan skræddersy dit eget uddannelsesforløb. Det giver mulighed for, at du kan vælge moduler fra Sundhedsfaglig diplomuddannelseErnæringsfaglig diplomuddannelse eller Diplom i ledelse, som tæller med i forhold til at opnå en hel diplomuddannelse. Det kan du læse mere om i Tandplejeren nr. 6 i december 2021.  

Et legat er typisk på 10.000 kroner, men der er mulighed for at søge flere år i træk, hvis du fx ønsker flere diplommoduler eller en hel diplomuddannelse. Der kan også søges om støtte til transportudgifter og/eller bogindkøb. Det er dig selv, der angiver dine behov. (Der kan ikke søges om frikøb.)

Hold dig orienteret om kurser og videreuddannelse ved at abonnere på kursus|nyt.

Ansøgning

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.