Søg penge til din videreuddannelse

To gange om året kan du søge penge til din videreuddannelse

Danske Tandplejeres hovedbestyrelse tildeler midler fra Tandplejernes Uddannelsesfond to gange årligt med ansøgningsfrist i april og oktober. Midlerne skal søges forud for optagelse på uddannelsen og uddannelsesstart. Det betyder, at hvis du vil på diplommodul i efteråret, skal du forinden sørge for at søge i april samme år. Hvis du vil på diplommodul i foråret, skal du forinden søge i oktober året før. 

Der er 100.000 kroner årligt til rådighed. Uddannelsesfonden støtter medlemmer, som ønsker videreuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende. Det er et krav, at uddannelsen er anerkendt med ECTS-point, og der vil blive lagt vægt på, at du ønsker at videreuddanne dig inden for faget og med tandplejerfaget i fokus. Det kan fx være moduler ved Diplomuddannelsen i Oral Helse eller sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Et legat er typisk på 10.000 kroner, men der er mulighed for at søge flere år i træk, hvis du fx ønsker flere diplommoduler eller en hel diplomuddannelse. Der kan også søges om støtte til transportudgifter og/eller bogindkøb. Det er dig selv, der angiver dine behov. (Der kan ikke søges om frikøb.)

Hold dig orienteret om kurser og videreuddannelse ved at abonnere på kursus|nyt.

Næste ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2021.