Aktuelle takster for tandpleje på tandplejerklinikker

Hvert år regulerer Regionernes Lønnings- og Takstnævn taksterne to gange hhv. 1. april og 1. oktober i forhold til prisindeks m.v.

Takster pr. 1. april 2024

Takster pr. 1. oktober 2023

Takster pr. 1. april 2023

Takster pr. 1. oktober 2022

Tilskud fra Sygeforsikringen "danmark"

Ydelser Ydelsesnummer Mellem 18 og 25 år
Gruppe 1, 2, 5 og S
Øvrige medlemmer
Gruppe 1, 2, 5 og S uændret
Bitewings 491150
491152
491153
100 % 68 kroner

Derfor er der forskellig egenbetaling hos tandplejere og tandlæger

Danske Tandplejeres sekretariatet har modtaget henvendelse fra flere privatpraktiserende tandplejere, som påpeger, at der fra 1. juni 2018 er forskellige satser for egenbetalingen hos hhv. tandplejere og tandlæger 

Hidtil har der været tale om den samme egenbetaling for samme ydelse, uanset hvor den blev foretaget. Forskellen skyldes, at tandlægeoverenskomsten er blevet ophævet, og tandlægeydelsesområdet er blevet indskrevet som en del af sundhedsloven, som nu sætter rammen for både tilskud og egenbetaling ved behandling hos tandlæge, mens behandling hos tandplejer fortsat er bestemt af ydelsesoverenskomsten.

Sundhedsloven og den tilhørende bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge blev udarbejdet, før der var indgået forlig på overenskomstområdet. Det har derfor ikke været muligt at lave den regulering, som er gennemført på området i april, gældende i forhold til tandlægernes afregning.