Bliv fagpolitiker i Danske Tandplejere

Har du ambitioner for udviklingen af dit fag, og har du lyst til at få erfaring og skabe resultater med fagpolitik? Så er du måske kommende medlem af et af foreningens udvalg.

Udvalgene varetager en bred vifte af spændende, fagpolitiske opgaver, som har vital betydning for fagets udvikling og synlighed samt tandplejernes efteruddannelsesmuligheder og arbejdsvilkår.

På repræsentantskabsmødet lørdag den 18. november 2023 er der valgt medlemmer til Danske Tandplejeres tre permanente udvalg for de kommende tre år. Og næste mulighed for at stille op til et udvalg er ved Repræsentantskabsmødet 2026.

Udvalget fag og profession

Udvalget for fag og profession beskæftiger sig med tandplejernes efter- og videreuddannelsesmuligheder og -behov. Dertil drøftes, hvad der sker på uddannelsesområdet med fokus på professionsbacheloruddannelserne, så DTP kan være aktiv i at udvikle tandplejeruddannelsen. Udvalget har til opgave at komme med forslag til faglig og professionsrettet udvikling. Derudover fokuseres der også på mulige forskningsområder og udviklingsarbejde for tandplejere. Andre områder - f.eks. sikkerheds- og arbejdsmiljøområdet - er også noget, som udvalget skal tage stilling til.

Kommunikationsudvalget  

Som medlem af kommunikationsudvalget er man med til at vurdere, drøfte og tage stilling til foreningens kommunikation. Udvalget kommer med idéer til indhold og budskaber til hhv. medlemmer, interessenter og offentligheden. Kommunikationsudvalget understøtter hele opgaven med at profilere tandplejerprofessionen og fagets betydning for samfundet og befolkningen. Udvalgets fokusområde er foreningens medier, herunder medlemsbladet Tandplejeren, foreningens hjemmesider og øvrige kommunikationsplatforme.

Messeudvalget

Medlemmerne i messeudvalget drøfter, hvilke messer og aktiviteter tandplejerne bør deltage i, og hvordan tandplejernes deltagelse bør foregå. Det kan variere fra år til år, hvilke messer tandplejerne deltager i. Messeudvalget er omdrejningspunktet i forhold til de aktiviteter, som tandplejerne iværksætter over for borgere m.fl.