Hovedbestyrelsen

1. december 2022 til 30. november 2025

Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, et hovedbestyrelsesmedlem fra hver region samt et studentermedlem med observatørstatus. Hovedbestyrelsens opgaver fremgår af Danske Tandplejeres vedtægter.

Elisabeth Gregersen, formand

Skriv til Elisabeth Gregersen
Tlf. 2480 2048

Præsentation

 

Alice Kristensen, næstformand

Skriv til Alice Kristensen
Tlf. 4038 8608

Præsentation

 

Birgitte Skovdal, Region Syddanmark

Skriv til Birgitte Skovdal
Tlf. 2298 5340

Birgitte Skovdal • Region Syddanmark  53 år • Privatansat • Uddannet i 1991 

Jeg har arbejdet i privat praksis i 28 år, og har i 9 år sideløbende haft en deltidsstilling i den kommunale tandpleje.

Jeg vil arbejde for, at vi får flere uddannelsespladser, og at tandplejeruddannelsen bliver forlænget med et halvt år. Den forebyggende indsats, som er en del af tandplejernes dna, er en kerneopgave i tandplejeindsatsen, og vi er en efterspurgt faggruppe. Med en forlænget uddannelse kan vi søge kandidatuddannelse på lige vilkår med de øvrige bacheloruddannelser og dermed få tandplejere ind på flere spændende og relevante stillinger. 
 
Diplomuddannelsen i oral helse ved IOOS er historie, og der skal findes en løsning ved SKT. Her vil jeg arbejde for, at vi fortsat kan tage kompetencegivende og fagligt relevant efteruddannelse, der udløser ECTS-point og åbner døre karriere- og uddannelsesmæssigt.

Vi har også en opgave med at få udvidet vores virksomhedsområde, så vi må lave flere opgaver uden uddelegering. Vi skal endvidere ligestilles med tandlæger og have adgang til Fælles Medicinkort (FMK), så også selvstændige tandplejere kan opdatere medicinlister på patienter. 


 

Kirsten Holdorf, Region Nordjylland

Skriv til Kirsten Holdorf
Tlf. 4161 7080

Kirsten Holdorf • Region Nordjylland  44 år • privatansat • uddannet i 2004

Jeg blev første gang valgt til Hovedbestyrelsen i 2007. Siden har foreningen været et vigtigt fokusområde for mig, herunder at bidrage til kurser og artiker i vores medlemsblad og holde oplæg. 

Jeg brænder for vores fag og fællesskab,og at vi får de rette vilkår og muligheder for at bruge og udvikle vores kompetencer som tandplejere.

Jeg er meget stolt af sammenholdet og arbejdet i Danske Tandplejere, og jeg vil fortsat arbejde for, at vi har en stærk forening, der kan gøre en forskel i medlemmernes hverdag og for fremtidens tandplejere. 


 

Lene Søby Jensen, Region Midtjylland

Skriv til Lene Søby Jensen
Tlf. 2177 3181

Lene Søby Jensen • Region Midtjylland  53 år • ansat kommunalt  • uddannet i 2004

Som hovedbestyrelsesmedlem vil jeg fortsat arbejde for at styrke vores faglighed. Det er vigtigt, at vi har adgang til kurser og videreuddannelse, som kan styrke og udvikle vores faglige kompetencer og muligheder. 

Vi skal arbejde for at øge tandplejernes synlighed i befolkningen, hos politikerne og tværfagligt. Vores omverden og beslutningstagerne skal vide, hvad vi kan udrette med vores fag. 

Vi skal fortsat have en stærk forening, der kæmper medlemmernes sag, og som tandplejere i alle sektorer kan se sig selv i og har lyst til at være en del af. Vores medlemsfordele skal være tydelige og attraktive for alle Danmarks tandplejere. 


 

Gorm Bregninge, Region Hovedstaden

Skriv til Gorm Bregninge

Gorm Bregninge • Region Hovedstaden  45 år • Ansat kommunalt • Uddannet i 2010

Jeg brænder for fagets udvikling og har erfaring fra både privat praksis og kommunal tandpleje. Jeg har arbejdet med ældre, voksne, børn og unge, special- og socialtandpleje. Mit fokus handler om at være med til at skabe rammerne for et sundt arbejdsliv, gode karrieremuligheder for tandplejerne og at udvide og udvikle vores autorisationsområde. Det er også vigtigt med en forening, der arbejder for, at vores uddannelse giver os de relevante kompetencer i forhold til bestemte fagområder, og at vi får mulighed for at udvikle os og følge med via kompetencegivende efteruddannelse. Her spiller vores forening en vigtig rolle. 

Jeg vil arbejde for, at vi som tandplejere står solidt på vores virksomhedsområde og aner-
kendes for vores unikke kompetencer i forhold til sundhedspædagogik, psykologi, forebyggelse og sundhedsfremme, caries og parodontitis, ikke kun på klinikken – også i debatten i medierne om folkesundhed.


 

Dorthe Nielsen, Region Sjælland

Skriv til Dorthe Nielsen
Tlf. 6140 9003

Dorthe Nielsen • Region Sjælland  48 år • Privatpraktiserende  tandplejer med egen klinik  • Uddannet i 2003 

Jeg har egen klinik på 9. år. Før jeg blev tandplejer, var jeg klinikassistent og har været i branchen siden 1994. Jeg var privatansat tandplejer, før jeg blev selvstændig.Jeg vil bl.a. arbejde for, at vi, der er privatpraktiserende, også får en stemme i foreningen. 

Med mine mange år i branchen og som selvstændig syntes jeg, at jeg har noget at byde ind med. Jeg har altid været indstillet på efteruddannelse og mener, at det er nødvendigt for at være i faget. Mine fokusområder er autorisation og uddannelse. Jeg vil arbejde for, at vi følger trit med udviklingen på arbejdsmarkedet. 

Autorisationsloven er en mærkesag for mig,  men også efteruddannelse til tandplejere i alle sektorer, så vi samlet set kommer til at stå stærkt karrieremæssigt.