Kørselsgodtgørelse til tillidsrepræsentant

Danske Tandplejere dækker dine transportudgifter i Danmark til kurser/møder i forbindelse med tillidshvervet, hvor deltagelse på forhånd er aftalt med Danske Tandplejere. Du skal selv lægge ud og dit udlæg godtgøres efter regning.

Benyt denne blanket til kørselsgodtgørelse

Forudsætningen er, med mindre andet er aftalt med sekretariatet, at der anvendes den billigst mulige transport, dvs. tog eller bus. Du opfordres til at bestille i så god tid, at der kan opnås størst mulig rabat som fx orange billetter til tog.

Ved samkørsel af min. 2 medlemmer kan kørsel i bil anvendes efter forudgående aftale med sekretariatet. For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter Danske Tandplejeres regler (2019: 1,98 kroner pr km.)

Du må gerne anvende samkørselstjenester som fx ”GoMore”, men du skal stadig kunne dokumentere din udgift.

Afregningsblanketten skal være sekretariatet i hænde senest 3 måneder efter mødedeltagelsen. Overholdes fristen ikke, frafalder tillidsrepræsentanten sit krav om godtgørelse