Juridisk rådgivning

Danske Tandplejeres juridiske konsulenter hjælper med lønforhandling og rådgiver om overenskomstsikrede rettigheder og ansættelsesvilkår. 

Ved jobskifte er du som medlem velkommen til at sende din ansættelseskontrakt til gennemsyn hos konsulenterne, så du kan være tryg i dit job. Husk at sende kontrakten, før du skriver under.

Vær opmærksom på, at du først kan få hjælp til lønforhandling og vejledning om dine arbejdsvilkår m.v. efter 6 måneders medlemskab. 

Danske Tandplejeres jurdiske konsulenter kan kontaktes alle hverdage mellem klokken 10 og 15 på tlf. 82 30 35 40 eller ved at skrive til info@dansktp.dk.