Gratis adgang til Arbejdermuseet

Som medlem i Danske Tandplejere har du året rundt gratis adgang til Arbejdermuseet i Rømersgade i København sammen med din samlever(ske) og hjemmeboende børn i hele museets åbningstid.

For at komme gratis ind kan du enten vise dit kontingenttræk til Danske Tandplejere på din mobilbank eller logge ind på "Din profil" her på dansketandplejere.dk, hvor dit medlemsnummer fremgår.

Se de mange spændende arrangementer hen over året og i skoleferierne på Arbejdermuseets hjemmeside