Recepter og lægemidler

Danske Tandplejere henvendte sig til Lægemiddelstyrelsen den 22. maj 2019 for at få klarhed om, hvordan privatpraktiserende tandplejere skal forholde sig til, at nye produkter udvikles, mens styrelsen ikke har fået opdateret den gældende bekendtgørelse. Lægemiddelstyrelsen har i september måned givet Danske Tandplejere det positive svar, at de har taget stilling til Danske Tandplejeres henvendelse i forbindelse med en opdatering af receptbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. september 2019, hvor rettelserne er indskrevet. De relevante ændringer fremgår af bekendtgørelsens § 101.