Tandplejer Gitte Kliver er modtager af Tandplejerprisen 2019

Indstillet af Mercy Ships

Tandplejer Gitte Kliver modtog Danske Tandplejeres hyldest med Tandplejerprisen 2019, der blev overrakt på Tandplejernes Fagkonference den 27. september 2019. Foruden kollegaernes klapsalver fulgte en check på 10.000 kroner for Gittes indsats med hospitalsskibet Africa Mercy.

Ved prisoverrækkelsen deltog læge Preben Bredesgaard fra bestyrelsen i Mercy Ships. Han var med til at starte Foreningen Mercy Ships i Danmark, der har indstillet Gitte Kliver til Tandplejerprisen. I indstillingen står der bl.a.:

"Gitte har tjent som tandplejer i et internationalt miljø med patienttyper og udfordringer, man ikke ser i Danmark. For os var det meget tydeligt, at Gittes ballast og forankring findes i en solid uddannelse og en fantastisk erfaring. Med denne baggrund har Gitte løst faglige og menneskelige udfordringer, en tandplejer sjældent møder i Danmark."

Endvidere anføres det i indstillingen: "Gitte er en rigtig god ambassadør for tandplejerfaget, som Mercy Ships på nærmeste hold flere gange har nydt godt af. Hertil repræsenterer Gitte tandplejerfaget med stor og dygtig faglighed, fin professionalisme og medmenneskelig empati over for patienterne og hendes kolleger. Gitte er også en skattet foredragsholder for Mercy Ships."

Læs også tandplejer Gitte Klivers artikel om hendes arbejde med Mercy Ships i fagbladet Tandplejeren

Gitte Kliver valgte at vise den meget fortællende film om arbejdet på Mercy Ships i forbindelse med sin takketale.

Se filmen her

Formandens tale til prismodtageren

Det er Hovedbestyrelsen i Danske Tandplejere, der beslutter, hvem der skal modtage Tandplejerprisen på baggrund af de indstillinger, der er kommet. Prisen er siden 2003 blevet overrakt til tandplejere, der på særlig vis har profileret tandplejerfaget i forhold til befolkning og samarbejdspartnere og vist nye veje til udbredelse af kendskabet til faget.

"Og det må man sige, at du har, Gitte, ikke mindst i forhold til kilometer og breddegrader. Du har i den grad vist nye veje," udtalte formand Elisabeth Gregersen ved prisoverrækkelsen foran de 180 tandplejerkollegaer i Kolding, og fortsatte:

"Dit arbejde som volontør i Vestafrika, Benin i 2007 og Guinea her i foråret 2019, med det imponerende hospitalsskib Africa Mercy afspejler så fint kernen i vores fag: At møde mennesker der hvor de er og række ud med fagets kompetencer for at være med til at give mennesker et bedre liv og bedre muligheder. Men det er ikke kun idealismen og det varme, empatiske hjerte, der også er indbegrebet af vores fag, som kvalificerer dig til Tandplejerprisen. Du har i dit arbejde i Mercy Ships tandklinik vist, at tandplejere hører hjemme i et toptunet team af sundhedsprofessionelle, og at vi som danske tandplejere kan begå os med de allerdygtigste sundhedsprofessionelle fra hele verden. Og netop i teamet har vi hjemme. Tandsundheden har så stor betydning for den generelle sundhed og menneskers levevilkår og muligheder. Tandplejere bør selvfølgelig være en del at det sundhedsprofessionelle team, men det er så langt fra tilfældet herhjemme i sundhedssektoren. Det arbejder vi i Danske Tandplejere på at ændre. Men lad os lige nu og her glæde os over din indsats og den anerkendelse, du har mødt, ude i den store verden, Gitte."