Information om corona til Danske Tandplejeres medlemmer

Har du fået vores nyhedsbreve?

Hvis du ikke har modtaget nyhedsbreve, skal du tjekke dine kontaktoplysninger her på hjemmesiden under "Din profil".

Se hvordan

Nyhedsbreve er også tilgængelige i Danske Tandplejeres medlemsgruppe på facebook og herunder, når du logger ind.

Hotline til fagpersonale om COVID-19

Ledere og medarbejdere i plejen og i sundhedssektoren kan ringe til en fagspecifik hotline for COVID-19-spørgsmål. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed meldt ud den 17. marts 2020. Hotlinen er åben alle dage fra kl. 9.00-22.00 og har telefon 70 20 02 66.

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i Sundhedsvæsenet, dat. 4. maj 2020

  • Præcisering af at patienter betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, fraset tab af smags- og lugtesans, som kan persistere over en længere periode.
  • Beslutning om test af asymptomatiske børn, skal tages ud fra hensyn til formålet med og konsekvensen af testen.
  • For at sikre at et evt. udbrud inddæmmes tilstrækkeligt, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at alle borgere og personale, der testes negative for SARS-CoV-2 i forbindelse med den første screening, testes igen efter 7 dage.
  • Hvor der er særligt hensyn i forhold til at forebygge smitte, kan der ske test af asymptomatiske personer, der flytter ind på andre institutioner end sygehuse, fx hospice eller plejehjem.

Hent retningslinjer

Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen, dat. 5. maj 2020

Sundhedsstyrelsen har den 5. maj opdateret retningslinjerne for omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen. For at forebygge smitterisiko får personalet mulighed for henvise patienter til test forud for udvalgte behandlinger.

Hent retninglinje

Sundhedsstyrelsens egen holdning/tolkning til brug af ultralyd

Danske Tandplejere har den 20. april 2020 modtaget Sundhedsstyrelsens egen holdning/tolkning til brug af ultralyd:

“Som det er anført i ”Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen d. 18.04.20” ”finder Sundhedsstyrelsen – ud fra et forsigtighedsprincip – anledning til, at tandplejen begrænser aerosolgenererende procedurer, herunder brug af airrotor, turbine, hånd- og vinkelstykke, ultralydstandrensning og trefunktionssprøjte, ved varetagelse af tandplejeindsatser under COVID-19. Da der også dannes aerosoler ved brug af ultralyd skal tandrensning foregå med håndinstrumenter i stedet for brug af ultralyd.”

“Dette gælder alle typer tandrensninger, dvs. både almindelig tandrensning, udvidet tandrensning og tandrodsrensning, og således også ved behandling af sygdommen parodontitis.”

Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko (dat. 12. maj)

Sundhedsstyrelsens information om, hvilke personer i øget risiko, der kan møde på arbejde.

Læs mere

Retningslinjer om ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv med henblik på en ansvarlig genåbning af Danmark i lyset af udbruddet af COVID-19

De liberale serviceerhverv kan fra 20. april 2020 igen åbne deres virksomheder for kunder. En væsentlig forudsætning er i den forbindelse, at arbejdspladser og lokaler indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning minimeres. Retningslinjerne blev fremlagt på pressemødet søndag den 19. april 2020.

Læs retningslinje

Dertil har Sundhedsstyrelsen udarbejdet forskellige materialer til de klinikker og butikker, der kan genåbne.

Der er udarbejdet plakater med gode råd til forebyggelse hos personale og hos kunder, samt hvordan man tager mundbind på korrekt. 

Derudover er der også udarbejdet plakater, der opfordrer til, at man holder afstand samt at man skal blive ude, hvis man har symptomer på sygdom.

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler, dat. 23. april 2020

Sundhedsstyrelsen præciserer retningslinjerne for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte.

De opdaterede retningslinjer indeholder bl.a. anbefalinger om, at personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, som udgangspunkt skal bære ansigtsvisir eller maske ved langvarig eller hyppig, tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere/patienter, når tæt kontakt ikke kan undgås.

Hent retningslinjer

Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen dat. 21. april 2020

For tandplejen specifikt gælder, at der indføres test af patienter uden symptomer som led i smitteforebyggelse, se side 8 og 9.  

Hent retningslinjer

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med COVID-19

Læs loven (Se også nyhedsbrevet dtp|nyt udsendt den 25. marts 2020)

Aktstykke nr. 108 afgjort den 17. marts 2020

Svar på nogen af de oftest stillede spørgsmål omkring løn og ansættelse

Danske Tandplejeres hovedorganisation (FH) har lavet en vejledning med spørgsmål og svar, som har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål. Det er et dynamisk dokument, som vil blive revideret og udvidet løbende.

Se vejledningen

Hvem bestemmer, om du skal møde på arbejde?

Alle ansatte tandplejere (privat ansatte og kommunalt ansatte) skal følge deres arbejdsgivers anvisninger. Sørg for at orientere dig i fht. mail og sms eller hvordan I normalt kommunikerer på klinikken. Meldingen er indtil videre, at offentlige arbejdspladser lukker. Private arbejdspladser skal følge chefens udmeldinger og anvisninger.

KOMMUNALT:
Hvad er en kritisk arbejdssituation - og hvem bestemmer, om du skal arbejde eller være hjemme? 

  • Det er din arbejdsgiver i kommunen eller regionen, der beslutter, om din arbejdsfunktion er kritisk.
  • Det er således også din arbejdsgiver, der beslutter, om du skal fortsætte med at møde op på arbejdspladsen, om du skal arbejde hjemmefra eller du skal være hjemme uden opgaver.
  • Du har pligt til at arbejde hjemmefra, hvis din arbejdsgiver beder dig om det. Du har også pligt til at møde op på arbejdspladsen, hvis det er det, din arbejdsgiver beder dig om.

Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. nærkontakt

Sundhedsstyrelse har præciseret en skrivelse om, hvordan pårørende, personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren skal hjælpe med at hindre smittespredning af COVID-19. Det er vejledninger, som vi i tandplejen skal have med i overvejelsen ved nærkontakt, så som akutte dentale besøg i børne- omsorgs- og specialtandplejen.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens materialer til personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren

Retningslinjerne indeholder beskrivelser om epidemiologi, klinisk billede, case definition, visitation, håndtering af patienter, transport, diagnostik og anmeldelse.

Læs mere

Politi - Coronavirus/covid-19 i Danmark

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side.

politi.dk/coronavirus-i-danmark