Information om corona til Danske Tandplejeres medlemmer

Har du fået vores nyhedsbreve?

Danske Tandplejere har udsendt to nyhedsbreve hhv. den 10, 12., 13., 17., 18., 19., 20., 23., 25., 27. og 31. marts 2020 omkring corona / COVID-19. Hvis du ikke har modtaget disse nyhedsbreve, skal du tjekke dine kontaktoplysninger her på hjemmeside.

Se hvordan

Nyhedsbreve er også tilgængelige i Danske Tandplejeres medlemsgruppe på facebook og herunder, når du logger ind.

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med COVID-19

Læs loven (Se også nyhedsbrevet dtp|nyt udsendt den 25. marts 2020)

Aktstykke nr. 108 afgjort den 17. marts 2020

Hotline til fagpersonale om COVID-19

Ledere og medarbejdere i plejen og i sundhedssektoren kan ringe til en fagspecifik hotline for COVID-19-spørgsmål. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed meldt ud den 17. marts 2020. Hotlinen er åben alle dage fra kl. 9.00-22.00 og har telefon 70 20 02 66.

Læs mere

NYT om værnemidler i tandplejen ifm. COVID-19, den 19. marts 2020

Det skal understreges, at patienter med symptomer fra luftveje, hvor der kan være mistanke om COVID-19, eller patienter med påvist COVID-19 ikke skal håndteres i tandplejen, men kun i hospitalssektoren, for at undgå potentiel smit-tespredning til andre patienter og personale. 

Læs mere

Hvad må vi lave af behandlinger?

Er det kritisk eller ikke-kritisk? Hvad må vi lave af behandlinger?
Det skal du overveje, når du skal kategorisere om en tandbehandling er kritisk.

Læs Tandlægeforeningens udmelding

 

Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19 (17. marts 2020)
Sundhedsstyrelsen har sendt en beskrivelse af, hvilke tilbud og aktiviteter/behandlinger der skal udsættes (ikke kritiske behandlinger), og hvilke forholdsregler der bør tages ved kritiske behandlinger. Notatet omfatter hele sundheds- og ældreområdet, både det offentlige (offentligt ansatte tandplejere) og praksissektoren, som omfatter personalet på de private tandklinikker, herunder de privatansatte tandplejere.

Alle medlemmer har den 17. marts modtaget nyhedsbrev ang. notatet.

Læs mere

Brev fra Sundhedsstyrelsen vedrørende test af personale i kritiske funktioner

Vedrørende test for COVID-19 af personale ansat i sundhedsvæsen, ældrepleje eller indsatser for socialt udsatte.

Læs mere ​​​​​​​

Svar på nogen af de oftest stillede spørgsmål omkring løn og ansættelse

Danske Tandplejeres hovedorganisation (FH) har lavet en vejledning med spørgsmål og svar, som har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål. Det er et dynamisk dokument, som vil blive revideret og udvidet løbende.

Se vejledningen

Hvem bestemmer, om du skal møde på arbejde?

Alle ansatte tandplejere (privat ansatte og kommunalt ansatte) skal følge deres arbejdsgivers anvisninger. Sørg for at orientere dig i fht. mail og sms eller hvordan I normalt kommunikerer på klinikken. Meldingen er indtil videre, at offentlige arbejdspladser lukker. Private arbejdspladser skal følge chefens udmeldinger og anvisninger.

KOMMUNALT:
Hvad er en kritisk arbejdssituation - og hvem bestemmer, om du skal arbejde eller være hjemme? 

  • Det er din arbejdsgiver i kommunen eller regionen, der beslutter, om din arbejdsfunktion er kritisk.
  • Det er således også din arbejdsgiver, der beslutter, om du skal fortsætte med at møde op på arbejdspladsen, om du skal arbejde hjemmefra eller du skal være hjemme uden opgaver.
  • Du har pligt til at arbejde hjemmefra, hvis din arbejdsgiver beder dig om det. Du har også pligt til at møde op på arbejdspladsen, hvis det er det, din arbejdsgiver beder dig om.

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, opdateret 1. april 2020

Denne retningslinje er opdateret den 1. april 2020

De væsentligste ændringer er nogle præciseringer og en udvidet eksempelliste.

Læs mere​​​​​​​

Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. nærkontakt

Sundhedsstyrelse har præciseret en skrivelse om, hvordan pårørende, personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren skal hjælpe med at hindre smittespredning af COVID-19. Det er vejledninger, som vi i tandplejen skal have med i overvejelsen ved nærkontakt, så som akutte dentale besøg i børne- omsorgs- og specialtandplejen.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens materialer til personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren

Retningslinjerne indeholder beskrivelser om epidemiologi, klinisk billede, case definition, visitation, håndtering af patienter, transport, diagnostik og anmeldelse.

Læs mere

Anbefalinger for anvendelse af værnemidler

Central Enhed for Infektionshygiejne under Statens Serum Institut har den 10. marts 2020 fremsendt et kort notat om midlertidige anbefalinger for anvendelse af værnemidler på tandklinikker pga. den aktuelle situation med forsyningsvanskeligheder. Der er et uddybende bilag til notatet "Midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler med fokus på Covid-19 tilfælde".

Midlertidige anbefalinger for anvendelse af værnemidler på tandklinikker

Prioriteret brug af værnemidler ifbm COVID-19

Politi - Coronavirus/covid-19 i Danmark

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side.

politi.dk/coronavirus-i-danmark