Information om corona til Danske Tandplejeres medlemmer

Har du fået vores nyhedsbreve?

Hvis du ikke har modtaget nyhedsbreve, skal du tjekke dine kontaktoplysninger her på hjemmesiden under "Din profil".

Se hvordan

Nyhedsbreve er også tilgængelige i Danske Tandplejeres medlemsgruppe på facebook og herunder, når du logger ind.

Hotline til fagpersonale om COVID-19

Ledere og medarbejdere i plejen og i sundhedssektoren kan ringe til en fagspecifik hotline for COVID-19-spørgsmål. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed meldt ud den 17. marts 2020. Hotlinen er åben alle dage fra kl. 9.00-22.00 og har telefon 70 20 02 66.

Læs mere

COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, dat. 30. juni 2020

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som også omfatter tandplejen. Den åbner op for brug af ultralyd, hvis personalet anvender værnemidler ved aerosolgenererende procedurer, kraftigt sug og lille spytsug, når det er muligt. Der skal stadig anvendes engangsplastforklæde ved  aerosolgenererende behandlinger. Af vejledningen side 11 fremgår det bl.a.: "Ved aerosolgenererende procedurer i tandplejen, skal såvel tandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker som den assisterende klinikassistent anvende værnemidler i henhold til Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for Tandklinikker. Engangsplastforklæde skal anvendes over kliniktøjet ved aerosolgenererende procedurer og kan være med eller uden ærmer, men skal dække op til halsen. Det skal skiftes mellem hver patient, og må ikke vaskes/afsprittes med henblik på senere brug/genbrug. Såfremt der anvendes engangsplastforklæde uden ærmer/med korte ærmer, udvides området for håndhygiejne til at omfatte hele armen op til ærmekant. Såfremt engangsplastforklæde ikke forefindes, udvides området for håndhygiejne til at omfatte hele armen op til ærmekant, og der skiftes til rent kliniktøj efter hver patient."

Hent vejledningen

 

Retningslinjer om ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv med henblik på en ansvarlig genåbning af Danmark i lyset af udbruddet af COVID-19

De liberale serviceerhverv kan fra 20. april 2020 igen åbne deres virksomheder for kunder. En væsentlig forudsætning er i den forbindelse, at arbejdspladser og lokaler indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning minimeres. Retningslinjerne blev fremlagt på pressemødet søndag den 19. april 2020.

Læs retningslinje

Dertil har Sundhedsstyrelsen udarbejdet forskellige materialer til de klinikker og butikker, der kan genåbne.

Der er udarbejdet plakater med gode råd til forebyggelse hos personale og hos kunder, samt hvordan man tager mundbind på korrekt. 

Derudover er der også udarbejdet plakater, der opfordrer til, at man holder afstand samt at man skal blive ude, hvis man har symptomer på sygdom.

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler, dat. 23. april 2020

Sundhedsstyrelsen præciserer retningslinjerne for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte.

De opdaterede retningslinjer indeholder bl.a. anbefalinger om, at personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, som udgangspunkt skal bære ansigtsvisir eller maske ved langvarig eller hyppig, tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere/patienter, når tæt kontakt ikke kan undgås.

Hent retningslinjer

Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen dat. 21. april 2020

For tandplejen specifikt gælder, at der indføres test af patienter uden symptomer som led i smitteforebyggelse, se side 8 og 9.  

Hent retningslinjer

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med COVID-19

Læs loven (Se også nyhedsbrevet dtp|nyt udsendt den 25. marts 2020)

Aktstykke nr. 108 afgjort den 17. marts 2020

Svar på nogen af de oftest stillede spørgsmål omkring løn og ansættelse

Danske Tandplejeres hovedorganisation (FH) har lavet en vejledning med spørgsmål og svar, som har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål. Det er et dynamisk dokument, som vil blive revideret og udvidet løbende.

Se vejledningen

Hvem bestemmer, om du skal møde på arbejde?

Alle ansatte tandplejere (privat ansatte og kommunalt ansatte) skal følge deres arbejdsgivers anvisninger. Sørg for at orientere dig i fht. mail og sms eller hvordan I normalt kommunikerer på klinikken. Meldingen er indtil videre, at offentlige arbejdspladser lukker. Private arbejdspladser skal følge chefens udmeldinger og anvisninger.

KOMMUNALT:
Hvad er en kritisk arbejdssituation - og hvem bestemmer, om du skal arbejde eller være hjemme? 

  • Det er din arbejdsgiver i kommunen eller regionen, der beslutter, om din arbejdsfunktion er kritisk.
  • Det er således også din arbejdsgiver, der beslutter, om du skal fortsætte med at møde op på arbejdspladsen, om du skal arbejde hjemmefra eller du skal være hjemme uden opgaver.
  • Du har pligt til at arbejde hjemmefra, hvis din arbejdsgiver beder dig om det. Du har også pligt til at møde op på arbejdspladsen, hvis det er det, din arbejdsgiver beder dig om.

Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. nærkontakt

Sundhedsstyrelse har præciseret en skrivelse om, hvordan pårørende, personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren skal hjælpe med at hindre smittespredning af COVID-19. Det er vejledninger, som vi i tandplejen skal have med i overvejelsen ved nærkontakt, så som akutte dentale besøg i børne- omsorgs- og specialtandplejen.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens materialer til personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren

Retningslinjerne indeholder beskrivelser om epidemiologi, klinisk billede, case definition, visitation, håndtering af patienter, transport, diagnostik og anmeldelse.

Læs mere

Politi - Coronavirus/covid-19 i Danmark

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side.

politi.dk/coronavirus-i-danmark