Danske Tandplejere har forhandlingsretten

Danske Tandplejere forhandler tandplejernes overenskomster for alle sektorer. I Danske Tandplejere arbejder vi for dine muligheder og vilkår i faget.

Løn og arbejdsvilkår er en af vores væsentlige arbejdsopgaver, og vi har forhandlingsretten af overenskomster med arbejdsgiversiden.

Privatansatte tandplejere

Vi forhandler overenskomst med Tandlægeforeningen for privatansatte tandplejere.

OK23: Oversigt over resultaterne

Overenskomst med Tandlægeforeningen 2023 til 2025 (AKTUEL) 

Overenskomst med Tandlægeforeningen 2020 til 2023 

  Offentligt ansatte tandplejere

  Vi forhandler overenskomsterne med hhv. Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen for offentligt ansatte tandplejere. Når vi forhandler overenskomster for offentligt ansatte tandplejere står vi sammen med Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet, der styrker vores forhandlingsposition og giver os den nødvendige styrke til at forme en fremtid, som tjener tandplejerne bedst. 

   Offentligt ansatte tandplejere

   Vi forhandler overenskomsterne med hhv. Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen for offentligt ansatte tandplejere. Når vi forhandler overenskomster for offentligt ansatte tandplejere står vi sammen med Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet, der styrker vores forhandlingsposition og giver os den nødvendige styrke til at forme en fremtid, som tjener tandplejerne bedst. 

   Basisoverenskomst med KL for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2027

   Lederoverenskomst med KL for perioden april 2021 til 31. marts 2024

   Basisoverenskomst med RLTN for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2027

   Lederoverenskomst med RLTN for perioden april 2021 til 31. marts 2024

    Privatpraktiserende tandplejere

    Danske Tandplejere forhandler overenskomst Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for privatpraktiserende tandplejere (med eget ydernummer).

    Overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for 2015-2015

    Foruden offentligt tilskud, er der også mulighed for tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejere fra Sygeforsikringen "danmark".

    Flere års fagpolitisk arbejde for at tandplejere skulle have mulighed for at arbejde under eget ydernummer og modtage offentligt tilskud til behandlinger nåede i mål den 1. juni 2007. En historisk aftale der med virkning fra den 1. juni 2007 gav tandplejerne en overenskomst med mulighed for at bruge hele fagområdet og opnå offentligt tilskud til behandlingerne.  Overenskomsten tager udgangspunkt i den grundlæggende tanke, at man skal have lige løn for lige arbejde. Ydelserne og prisen på ydelser er den samme, uanset om man er ansat tandplejer eller har egen klinik.