Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Danske Tandplejeres øverste beslutningsmyndighed i alle foreningens anliggender. 

Ordinært møde i Repræsantskabet afholdes ifølge Danske Tandplejeres vedtægter hvert 3. år i november måned. 

Repræsentantskabet består af formand og næstformand og regionernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen samt de delegerede, der er valgt i hver region i overensstemmelse med Danske Tandplejeres vedtægter

Forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde kan fremsættes af enhver af de delegerede og de permanente udvalgsmedlemmer. Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være Danske Tandplejeres sekretariat i hænde senest den 15. september. Forud for repræsentantskabsmødet afholdes medlemsmøder i de enkelte regioner, hvor alle medlemmer kan stille forslag til behandling på repræsentantskabmødet til regionens delegerede.

Næstformand

Alice Kristensen

Region Hovedstaden

Merete Valentinus (hovedbestyrelsesmedlem)
John Bach (suppleant til hovedbestyrelsen)
Bente Færch-Jensen
Danny Raveendran
Emily Thysell
Helle Schütt Larsen
Nadia Savran
Tine Jønck

Region Midtjylland

Lene Søby Jensen (hovedbestyrelsesmedlem)
Katja Johansen Ahm (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Else Rasmussen
Line Iversen
Pernille Poulsen
Sarah Kisbye
Susanne Jeppesen
Michael Fenger

Region Nordylland

Kirsten Holdorf (hovedbestyrelsesmedlem)
Kamilla Kronborg (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Charlotte Lendzian

Region Sjælland

Linette Kærholm Olsen (hovedbestyrelsesmedlem)
Tine Tambour (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Susanne Kjæp Jensen

Region Syddanmark

Vakant (hovedbestyrelsesmedlem)
Maibrit Bak Blyt (suppleant for hovedbestyrelsesmedlem)
Lene Lykke Pedersen
Tina Henriksen Larsen
Trine Koch, suppleant for delegerede