Fagpolitiske udvalg

Danske Tandplejeres fagpolitiske udvalg har fokus på forskellige områder.

Alle ordinære medlemmer og studentermedlemmer kan deltage i udvalgsarbejdet.

Danske Tandplejere har fire faste udvalg, se nedenfor. Derudover nedsættes ad hoc udvalg til forhandling af overenskomster for hhv. privat og offentligt ansatte tandplejere og til forhandling af privatpraktiserende tandplejeres overenskomst. 

Medlemmer til de fast udvalg vælges på møde i Repræsentantskabet hvert tredje år. Næste gang i 2020. Rekruttering til Studenterudvalget sker løbende, idet udvalgsmedlemmer udtræder af udvalget, når de dimitterer.

Forslag til behandling i udvalgene kan sendes til sekretariatet på info@dansktp.dk.

Fag og profession

Beskræftiger sig med tandplejernes efter- og videreuddannelse og sikkerheds- og arbejdsmiljøområdet.

Elisabeth Gregersen (udvalgsformand)
Fabienne Leth-Petersson, Region Sjælland
Irene Holk Lund, Region Midtjylland
Linette Kærholm Olsen, Region Sjælland
Merete Valentinus, Region Hovedstaden

Kommunikationsudvalget

Beskæftiger sig med Danske Tandplejeres kommunikation, herunder initiativer der kan styrke medlemmernes engagement og loyalitet.

Elisabeth Gregersen (udvalgsformand)
Alice Kristensen, Region Syddanmark
Hanne Lerche, Region Syddanmark
Liselotte Wenneke Salomonsen, Region Hovedstaden

Messeudvalget

Planlægger og varetager aktiviteter på relevante messer og konferencer. 

Alice Kristensen (udvalgsformand)
Katja Ahm, Region Midtjylland
Lene Søby Jensen, Region Midtjylland 
Sandra Mastek, Region Hovedstaden
Susanne Jeppesen, Region Midtjylland
Tine Tambour, Region Sjælland

Studenterudvalget

Beskæftiger sig med tiltag der kan fremme lysten til at være studentermedlem og er bindeled til de studerende på de to uddannelsenssteder, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) ved Aarhus Universitet og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) ved Københavns Universitet.

Ida Ringgaard (SKT), udvalgsformand  
Fie-Cecilie Sivarno (SKT)
Malou Bøje, IOOS 
Anne Kronborg, IOOS