Tandplejerstuderende kan søge tilskud til aktiviteter

I januar i år var der færre ansøgninger til studenterlegat, som studerende kan søge til aktiviteter i forbindelse med uddannelsesforløbet. Der er derfor stadig penge at gøre godt med i efteråret 2021.

Hvert år i januar har studentermedlemmer adgang til at søge økonomisk støtte til sundhedsfremmende projekter og aktiviteter i deres uddannelsesforløb. Tidligere år er tilskuddene bl.a. gået til studerendes praktikophold i udlandet, men det har som bekendt ikke været muligt i år på grund af corona. Der er derfor stadig penge i puljen, og de skal selvfølgelig komme studentermedlemmer til gode i efteråret 2021. 

Grundet corona er flere studerende nødt til at finde praktiksteder rundt omkring i Danmark og ofte et godt stykke fra deres bopæl. For nogen giver det ekstra udgifter til både transport og midlertidig bopæl i praktikperioden. Derfor har legatudvalget besluttet at give studentermedlemmer mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til praktik i andet halvdel af 2021. Muligheden for at ansøge om penge er ikke begrænset til udgifter i forbindelse med praktikforløbet. Hvis man har brug for penge til en anden relevant aktivitet i nær tilknytning til uddannelsesforløbet, f.eks. et sundhedsfremmende projekt, har man også mulighed for at søge tilskud.

Ansøgning og betingelser

  • Benyt ansøgningsskemaet nedenfor.
  • Aktiviteten skal indgå som en formel del af uddannelsesforløbet.
  • Udvalget tager stilling til fordeling af pengene i forhold til de indkomne ansøgninger. Man er ikke garanteret et beløb eller et bestemt beløb, når man ansøger.
  • Pengene udbetales mod fremvisning af dokumentation af udgifterne (kvitteringer). 
  • Det forventes, at modtagere af legat vender tilbage med lidt tekst og nogle billeder, som Danske Tandplejere kan vælge eventuelt at benytte i foreningens medier.

Ansøgningsfrist er den 1. november 2021.