ISDH 2022

International Symposium on Dental Hygiene

Hvert andet år samles tandplejere fra hele verden til et storslået symposium, hvor ny viden præsenteres i flere sideløbende sessioner fordelt over tre dage. Næste gang er det den 11.-13. august 2022 i Dublin i Irland. 

Læs mere om sympositet på isdh2022.com
Kom med i Danske Tandplejeres Facebookgruppe om ISDH 2022

Symposiet foregår i forskellige verdensdele, men flere danske tandplejere har været med mange gange. Det er en stor oplevelse – både fagligt og kulturelt – at møde tandplejere fra hele verden, der som os hver dag arbejder målrettet på at forbedre menneskers tandsundhed. Danske Tandplejeres formand og næstformand deltager også i symposiet og det forudgående bestyrelsesmøde i den internationale organisation, International Federation of Dental Hygienists (IFDH). Traditionen tro mødes de danske tandplejere til middag en aften i løbet af symposiet, og det vil være fantastisk, hvis mange danske tandplejere tager med igen i 2022. I hvert fald er der denne gang mulighed for, at 10 medlemmer kan på tilskud til deltagelsen.

Deltag med tilskud fra Danske tandplejere

Danske Tandplejeres hovedbestyrelse har besluttet at yde tilskud til turen til 10 tandplejere med et beløb til hver på 4.000 kroner. Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2021 kl. 12. Benyt ansøgningsskemaet nedenfor.