Medlemsbladet Tandplejeren

I Danske Tandplejeres medlemsblad og fagtidsskrift kan du holde dig orientereret om, hvad der sker i dit fag. Tandplejeren udkommer 6 gange årligt med medlemshistorier, reportager, nyheder og orientering om aktiviteter som fx kurser. Tandplejeren følger op på, hvad der sker i og omkring tandplejerne på de faglige, lovgivningsmæssige, pædagogiske, sociale, efteruddannelsesmæssige og kulturelle områder.

Tandplejeren leveres direkte i din postkasse 6 gange årligt.  Alle medlemmer har efter aftale med redaktionen adgang til at publicere artikler i Tandplejeren. Kontakt redaktionen ved at skrive til info@dansktp.dk.