Faglig uddannelsesplatform til Europas tandplejere

Som medlem af Danske Tandplejere har du gratis adgang til kurserne på Oral Health Professional Training Platform. Kurserne er baseret på evidens og best practice og udvikles i tæt samarbejde med en række universiteter. Det er den europæiske sammenslutning af tandplejerforeninger, European Dental Hygienist Federation (EDHF), der sammen med det franske firma Pierre Fabre Oral Care står bag udviklingen af onlinekurserne, som foregår på engelsk.

Kursus om læsioner i blødt væv

Det første kursus ligger klar! Det har fokus på tandplejerens rolle i diagnosticering af parodontal sygdom. Titlen er "Community approach to oral pathology – soft tissue lesions". 

Kurset består af fire sektioner, der kombinerer læsestof, videoer og afsluttende test/quiz. Gennemfører man testen med mindst 80 procent rigtige svar, og udfylder man desuden en evaluering, er der mulighed for at få et kursusbevis.

Der vil løbende komme nye kurser på platformen - blandt andet er følgende emner på vej: 

  • Kostvaner og erosioner
  • Interdisciplinært samarbejde
  • Lokalbedøvelse
  • Kommunikation og adfærdsændring
  • Tobak - forebyggelse og ophør
  • Videnskabsteori og metode
  • Mundhygiejne og generel sundhed