Valg i Danske Tandplejere

I 2019 er der valg til hovedbestyrelse og repræsentantskab i Danske Tandplejere. Fristen for opstilling var den 31. august 2019. Nedenfor kan du se de tandplejere, der har meddelt sit kandidatur. Kandidaterne vil blive præsenteret i et nyhedsbrev til regionernes medlemmer i slutningen af september.

Ledige pladser i Repræsentantskabet

Repræsentantskabets 25 pladser er fordelt mellem regionerne i forhold til regionens medlemstal. Der er endnu ikke "fuldt hus" af delegerede til Repræsentantskabet i alle regioner. Ledige pladser fremgår nedenfor. Hvis du er medlem i en region, der har ledige pladser, er du stadig velkommen til at meddele dit kandidatur til sekretariatschef Mikkel Dalsgaard på info@dansktp.dk.

Valghandling

I de regioner, hvor antallet af kandidater svarer til regionens repræsentation i Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet, vil der ikke blive tale om en urafstemning, idet kandidaterne automatisk betragtes som valgte. Såfremt en region har flere kandidater til hovedbestyrelsesposten og pladserne i Repræsentantskabet foretages urafstemning, dvs. afstemning blandt alle regionens stemmeberettigede medlemmer, der vil modtage en elektronisk stemmeseddel pr. mail inden den 1. oktober 2019. 

Funktionsperiode

Valget gælder for 3 år. Funktionsperioden begynder 1. december 2019.