Hvis du både vil forsøge at blive valgt til en plads i Hovedbestyrelsen eller i Repræsentantskabet, så skal du stille op til begge dele.

Ønsker du udelukkende at forsøge at opnå en plads i Hovedbestyrelsen, så skal du kun stille op til det. På samme måde for Repræsentantskabet. Bemærk, at man ikke automatisk får en plads i Repræsentantskabet, hvis man eksempelvis er 3. kandidat til Hovedbestyrelsen og dermed ikke får hovedbestyrelsesposten eller suppleantposten.

Der er også den risiko, at du ikke opnår valg til hverken hovedbestyrelse eller repræsentantskab, hvis der er mange, der stiller op.

Valg i DTP 2022: Kandidatur til Hovedbestyrelse eller Repræsentantskab

Opstillingsformular