Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Danske Tandplejeres øverste beslutningsmyndighed i alle foreningens anliggender. Ordinært møde holdes ifølge Danske Tandplejeres vedtægter hvert 3. år i november måned, næste gang i november 2023. Forinden holdes medlemsmøder i regionerne, hvor medlemmer kan stille forslag til emner til behandling på mødet i Repræsentantskabet. Forslag skal stilles i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Repræsentantskabet består af formand og næstformand og 25 delegerede fordelt på de fem regioner. De 25 pladser er fordelt i forhold til regionernes medlemstal. Antallet af delegerede i hver region er inkl. hovedbestyrelsesmedlemmet og dennes suppleant.

Medlemmer fra 1. december 2022 til 30. november 2025

Næstformand

Alice Kristensen

Region Hovedstaden

Der er 2 vakante pladser i Region Hovedstaden.

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark