Nu er det slået fast med syvtommersøm: Tandplejerne må selvstændigt fissurforsegle og fluoridbehandle

Alle partier stemte for, da Folketinget den 28. maj vedtog en lovændring, der slår fast, at tandplejere må udføre fissurforsegling og fluoridbehandling selvstændigt uden delegation. Det er det foreløbige resultat af tre års målrettet arbejde. 

"Afstemningen er afsluttet. 93 stemte for. Ingen stemte imod. Ingen stemte hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt videre til Statsministeren."

Sådan sagde 1. næstformand for Folketinget, Karen Ellemann, da udvidelsen af tandplejernes virksomhedsområde blev endeligt vedtaget i her til formiddag.

Vedtagelsen skete med mere end to måneders forsinkelse. Lovforslaget skulle oprindeligt have været vedtaget 12. marts – selvsamme dag som hele Danmark lukkede ned. Længe lignede det, at vedtagelsen ville blive udsat til efter sommerferien, men efter pres fra Danske Tandplejere lykkedes det at få det igennem allerede nu.

”Det er vi selvfølgelig meget glade for, og det er også det eneste fornuftige. Forslaget var gennemarbejdet og alle partier er enige om indholdet, så selvfølgelig skulle det til afstemning så hurtigt som muligt,” siger Elisabeth Gregersen og fortsætter:

”Det er meget glædeligt, at politikerne er blevet opmærksomme på tandplejernes mange kompetencer og vigtige rolle for tandsundheden, og jeg er rigtig glad for, at det nu er slået fast i loven, at tandplejerne selvfølgelig må udføre de to behandlinger selvstændigt, ” siger formand Elisabeth Gregersen.

Der bliver dog ikke tid til en længerevarende jubelscene. Arbejdet og processen fortsætter nemlig. 

I forbindelse med lovbehandlingen har politikerne fra Folketingets Ældre- og Sundhedsudvalg stillet spørgsmål til sundhedsministeren om netop tandplejernes autorisation og muligheden for at udvide tandplejernes autorisationsområde udover fissurforsegling og fluoridbehandling. 

Sammen med løbende henvendelser fra Danske Tandplejere er politikernes spørgsmål nu grundlag for en videre dialog mellem Danske Tandplejere og sundhedsmyndighederne. 

"Det er et langt og slidsomt arbejde at få gennemført ændringerne, det ved vi allerede. Men vi arbejder selvfølgelig videre, for vi bør som tandplejere kunne udføre flere behandlinger selvstændigt, når vi nu har kompetencerne til det," siger Elisabeth Gregersen. 

Den videre proces, der blandt andet indebærer møder med Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og uddannelsesinstitutionerne, er foreløbig udsat som følge af Covid-19. Danske Tandplejere vil selvfølgelig arbejde for, at dialogen bliver genoptaget så hurtigt som muligt. 

Vedtagelsen betyder, at tandplejernes virksomhedsområde fra 1. juli 2020 også omfatter fissurforsegling og fluoridbehandling, og dette vil fremgå af Autorisationsloven §65 stk. 4, som fra 1. juli lyder:  
Virksomhed som tandplejer omfatter patientundersøgelse, fjernelse af hårde tandbelægninger og rodafglatning, pudsning og polering af tandrestaureringer, herunder fjernelse af fyldningsoverskud, samt anlæggelse af infiltrationsanalgesi (lokalbedøvelse). Virksomhed som tandplejer omfatter endvidere instrumentel fjernelse af bløde tandbelægninger, afpudsning af tænderne, indsætning og aftagning af tandreguleringsapparatur og fluoridbehandling og fissurforsegling på tænder med caries, som kræver nonoperativ cariesbehandling.