Autorisation

En autorisation fra Styrelsen for Patientersikkerhed giver indehaveren ret til at anvende en bestemt titel. For at arbejde som tandplejer skal man være autoriseret. Det betyder, at tandplejeren efter at have gennemført uddannelsen som professionsbachelor i tandpleje skal søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed, før at tandplejeren kan begynde at arbejde som tandplejer. 

Autorisationen er en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og kompetencer. Autorisation beskytter titlen som professionsbachelor i tandpleje og anerkender fagligheden bag. Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed skærpes med autorisationen.

Alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark er i dag registreret og søgbare i autorisationsregistret på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Her fremgår alle autoriserede sundhedspersoner med et autorisations-ID. Bemærk at det er strafbart at arbejde uden autorisation i et fag, der fordrer autorisation, herunder tandplejerfaget.

Det er altså ikke nok at have et eksamensbevis i hus, når man  skal i gang med at arbejde som tandplejer, og arbejdsgiveren har også pligt til at sikre sig, at tandplejeren har en gyldig dansk autorisation udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er et gebyr på 313 kroner forbundet med at søge autorisation. Ansøgningsskema findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.