Tværfagligt projekt forbedrer ældres tandsundhed

Projekt Fremfærd er et samarbejde mellem Danske Tandplejere, Kommunernes Landsforening og Sundhedskartellet med det formål at forbedre tandsundheden hos ældre på plejecentre.

En systematiseret undervisnings- og samarbejdsindsats mellem tandplejere og plejepersonale i projektet har gjort en betydelig positiv forskel for ældres tandstatus i de tre kommuner, hvor projektet er gennemført.

Formålet med projektet er at sikre, at der på landets plejecentre er fokus på mundhygiejne og tandsundhed. Særligt at sikre plejepersonalet de rette kompetencer til at varetage den daglige tand- og mundpleje, samt forståelse for betydningen af god mundhygiejne for borgernes generelle sundhedstilstand. Projektet understreger betydningen af at give plejepersonalet mulighed for at prioritere området i det daglige arbejde og giver erfaring med, hvordan man fremover kan udvikle praksisnær læring og samarbejde mellem faggrupper.

Undervisningsfilm

Som en del af undervisningsmaterialet er der udviklet en film, der formidler, hvordan et tværfagligt samarbejde mellem tandplejer og plejepersonale kan gavne tandsundheden blandt plejehjemsbeboere.

Se filmen på vpt.dk/taender-og-aeldre

Undervisningsmateriale

Danske Tandplejere nedsatte i forbindelse med projektet en arbejdsgruppe bestående af tandplejere fra specialtandplejen. De har udarbejdet et undervisningsmateriale bestående af en powerpoint-præsentation og talekort, der kan anvendes af tandplejere i alle landets kommuner. Materialet tilbydes til kommuner, der ønsker at foretage en lignende indsats, og tandplejere kan hente materialet herunder.

Download undervisningsmateriale

Indtast din e-mail og kodeord her for at logge ind på websitet:

Glemt adgangskode - klik her og få adgang til at nulstille din adgangskode.

Projektforløb

Projektet blev indledt i 2017, hvor de tre projektkommuner udpegede de plejecentre, der skulle indgå i projektet samt de tandplejere, der skulle udføre baselinemålinger af de ældres tandsundhed, så der kunne foretages effektmålinger i forhold til blødning, plak og slimhindernes tilstand ved projektets afslutning i begyndelsen af 2018.

I starten af projektet underviste tandplejere plejepersonalet i tandsundhed, renhold af munden og tilstrækkelig daglig tandbørstning. Plejepersonalet blev både undervist i plenum og ved sidemandsoplæring, hvor en tandplejer fulgte med rundt til de ældre borgere. Det var en hyppig erkendelse hos plejepersonalet, at man ikke havde været klar over, hvor afgørende tandsundheden er for den generelle helbredstilstand og livskvalitet.

Resultater i de tre projektkommuner

Resultaterne fra de tre projektkommuner Assens, Silkeborg og Horsens taler sit eget tydelige sprog, fx er andelen af borgere med meget plak på tænderne samlet set faldet fra 40% til 8% i løbet af projektet. Resultaterne viser med al tydelighed, hvad uddannelse og opkvalificering betyder for plejepersonalets forudsætninger og ikke mindst engagement i forhold til de ældres tandsundhed.

Som en del af undervisningsmaterialet er der udviklet en film, der formidler, hvordan et tværfagligt samarbejde mellem tandplejer og plejepersonale kan gavne tandsundheden blandt plejehjemsbeboere. På filmen er det tandplejer Ulla Brita Nilson, der medvirker. Hun er også en af de tandplejere fra specialtandplejen, der har medvirket til at udarbejde det undervisningsmateriale, som tandplejere ude i kommunerne kan benytte i den lokale indsats for at styrke tandsundheden blandt ældre.