Overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Det er Danske Tandplejere, der forhandler privatpraktiserende tandplejeres overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). 

Overenskomsten fastsætter rammer for tilbuddene i voksentandplejen i privat praksis, der skal give alle borgere adgang til forebyggelse og vejledning om tandpleje, samt diagnostik og behandling inden for tandplejernes arbejdsområde.