Timelønnet

Hvis du har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 8 timer eller derunder, så er du timelønnet. Du er også timelønnet, hvis du er ansat i en midlertidig stilling, som ikke varer længere end én måned.

Når du er timelønnet, er du ikke omfattet af funktionærloven, og du er derfor på en række punkter stillet ringere end månedslønnede.

Som timelønnet har du eksempelvis ikke ret til løn under sygdom, men du vil alene kunne få sygedagpenge. Du vil heller ikke få løn i forbindelse med barsel. Du har dog ret til at holde fri med løn for at passe dit barn under 14 år.

Derudover er det heller ikke de samme opsigelsesvarsler, der gælder. Uden for prøvetiden kan både du og arbejdsgiver opsige ansættelsesforholdet med én måneds varsel det første år. Herefter er det funktionærlovens sædvanlige opsigelsesvarsler, der gælder.