Ny ferielov

Inden længe får vi en ny ferielov i Danmark. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Inden da vil der være en overgangsordning, som træder i kraft den 1. januar 2019. Overgangsordningen vil dog reelt først få betydning fra den 1. september 2019.

Med den nye ferielov indføres det, der kaldes samtidighedsferie for alle lønmodtagere. Det betyder, at du optjener og afholder din ferie inden for samme periode.

Den nye ferielov er en stor fordel for dig, som er ny på arbejdsmarkedet og for dig, der vender tilbage på arbejdsmarkedet efter længere tids ulønnet orlov. Du behøver nemlig ikke længere vente op til 16 måneder, før du kan holde ferie med løn. Hvis du er nyuddannet tandplejer eller vender tilbage på arbejdsmarkedet efter længere tids ulønnet orlov, kan du med de nye regler holde betalt ferie allerede det første år, du er ansat på en klinik.

Med den nye ferielov vil du stadig optjene 2,08 feriedage pr. måned svarende til 5 uger eller 25 feriedage pr. år. Den store forskel er bare, at du kan holde ferie med det samme.

Det er altså perioden, hvor ferien optjenes og afholdes, som bliver ændret med den nye ferielov. Med den nye ferielov vil du optjene ferie fra 1. september til 31. august (12 måneder), og du vil kunne afholde din ferie i perioden fra 1. september samme år til 31. december det efterfølgende år (16 måneder). Med den nye ferielov afholder du altså ferie løbende i forhold til optjeningsåret (samtidighedsferie). Der er dog mulighed for, at du kan aftale med din arbejdsgiver, at du skal have ferie på forskud. På den måde kan du holde en længere ferie tidligt i ferieåret, selvom du først vil have optjent retten til en længere ferie senere på året.

Ferie som nyuddannet

Blev du uddannet i sommeren 2019, og har du optjent mindre end 8,3 feriedage til at holde ferie for i perioden fra 1. maj til 30. september 2020?

Så har du mulighed for at søge om at få udbetalt nogle af de feriepenge, som ellers vil blive indefrosset hos Lønmodtagernes Feriemidler og først vil blive udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ferietillæg

Med den nye ferielov bliver tidspunktet for udbetaling af ferietillæg ændret. Det betyder, at arbejdsgiver kan vælge at udbetale ferietillægget samtidig med, at du holder ferie eller at udbetale ferietillægget af to omgange, den 31. maj og den 31. august.

I dag vælger mange arbejdsgivere at udbetale ferietillægget på 1% den 1. maj, når ferieåret begynder. Det vil man ikke kunne, når den nye ferielov træder i kraft, da man ikke kan opgøre ferietillægget ved ferieårets begyndelse, da man jo ikke kender beregningsgrundlaget på det tidspunkt.

Overgangsperioden

Ved overgangen til den nye ferieordning med samtidighedsferie vil du efter de gældende regler have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Derudover vil du på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med optjeningen. Hvis man ikke tog højde for det, ville det betyde, at du kunne optjene to års ferie (10 uger), som du kunne afholde det første år med samtidighedsferie. Der er derfor blevet lavet en overgangsordning, der gælder for alle, der er på arbejdsmarkedet i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvis du er på arbejdsmarkedet i denne periode, vil du få den ferie du har optjent mellem 1. september 2019 og 31. august 2020 hensat og forrentet i en overgangsordning. Det er ikke muligt at fravige denne ordning. Du vil få de hensatte feriepenge udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet på grund af pension, efterløn m.v

Overgangsperioden gælder for ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som er markeret med rød parantes ovenfor. Disse feriepenge bliver først udbetalt fra fonden, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

De kommende ændringer: Samtidighedsferie, ferieår og ferieafholdelssesperiode

Ferie(optjenings)året løber fra 1. september til 31. august (12 måneder).
Ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december (16 måneder).