Gruppeliv og forsikringer

Som medlem i Danske Tandplejere er du automatisk dækket af forsikring vedr. kritisk sygdom og livsforsikring (gruppelivsordningen) hos PFA Pension og basisulykkesforsikring hos Runa Forsikring. 

Du har endvidere adgang til at købe private forsikringer til en favorabel pris hos RUNA Forsikring.

Er du i arbejde, så er du helt automatisk omfattet af gruppelivsordningen PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv via din arbejdsgivers pensionsindbetalinger til PFA. Men i det øjeblik du ikke er i et ansættelsesforhold, skal du sørge for at give Danske Tandplejere besked, hvis du ønsker at være omfattet af gruppelivsordningen.

Husk at sørge for at du er med i PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv (gruppelivsordningen)

Du skal være opmærksom på gruppelivsordningen, hvis du udtræder af arbejdsmarkedet – enten for at gå på pension eller måske bare for en periode (fx ledighed). Dermed ophører din arbejdsgivers pensionsindbetalinger til PFA, og dermed er du ikke længere omfattet af PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv, altså medmindre du giver Danske Tandplejere besked om, at du fortsat ønsker at være med i gruppelivsordningen. 

Det vil ikke koste dig ekstra at være med i gruppelivsordningen. Det er Danske Tandplejere, der står for indbetalingerne til PFA. 

På listen nedenfor kan du se de forskellige grupper, som skal give Danske Tandplejere besked om, at de ønsker at blive i gruppelivsordningen:

  • Ledig, inkl. i jobafklarings- og ressourceforløb
  • Sygemeldt på dagpenge
  • På efterløn
  • I fleksjob
  • Pensionist under 68 år
  • Uddannet tandplejer med under 7 måneders anciennitet

Tidsfrist

Udtræder du helt af arbejdsmarkedet (fx pension og efterløn), skal du kun give besked om gruppelivsordningen en gang. I de situationer, som er midlertidige, fx ledighed, skal Danske Tandplejere modtage besked løbende, dvs. senest den 1. i måneden forud for et kvartal.

Skriv til info@dansktp.dk med navn og angivelse af, hvilken gruppe du tilhører.