Valg i Danske Tandplejere 2019

I 2019 er der valg til hovedbestyrelse og repræsentantskab i Danske Tandplejere. Ved valget kan du som medlem få direkte indflydelse på foreningens arbejde de næste tre år. Fristen for opstilling var den 31. august 2019.

Se hvem der stiller op i din region

Hvorfor er det vigtigt?

Ved at engagere dig i Danske Tandplejeres hovedbestyrelse og/eller repræsentantskab er du med til at sætte retning for foreningens arbejde. Du kan således både få politisk indflydelse ved at stille forslag, drøfte og godkende oplæg eller sætte konkrete indsatser på dagsordenen. Du kan også få organisatorisk indflydelse ved at stille forslag til nye medlemsfordele, komme med idéer til overenskomstforhandlingerne eller foreslå partnerskabssamarbejder med andre faglige organisationer.

Hvad er opgaven?

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. De valgte medlemmer af repræsentantskabet sætter rammerne for foreningens arbejde ved blandt andet at vedtage politikker og arbejdsprogram for foreningens arbejde de næste tre år. Derudover består arbejdet i at godkende budgetter, fastsætte kontingenter og vælge medlemmer til de permanente udvalg.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet mødes hvert tredje år og sammensættes, så alle fem regioner er repræsenteret ift. medlemstal. Derudover har repræsentantskabet en rolle ift. løbende at mødes med regionens hovedbestyrelsesmedlem forud for hovedbestyrelsesmøderne.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen varetager foreningens arbejde mellem repræsentantskabsmøderne i overensstemmelse med de beslutninger, som repræsentantskabet har vedtaget. Hovedbestyrelsen mødes seks gange om året og er sammensat af formand, næstformand samt en repræsentant fra hver af de fem regioner. Ud fra dagsordenen drøftes aktuelle politiske emner, som autorisationsområdet, uddannelsen, samfundets behov for tandplejere og tandpleje m.v. Derudover drøftes blandt andet overenskomstforhandlinger, arrangementer og foreningens økonomi.

Hvordan stiller jeg op?

Alle ordinære medlemmer kan stille op til repræsentantskabet og hovedbestyrelsen. Fristen for opstilling var den 31. august 2019. Herefter vil alle kandidaterne blive præsenteret på Facebook og på hjemmeside. Kontakt din regionale repræsentant i hovedbestyrelsen eller sekretariatet og hør nærmere om arbejdet, hvis du er interesseret.

Der er en række vigtige datoer for opstilling og gennemførelse af valghandlingen, som du skal huske:

  • Sidste chance for at opstille er den 31. august 2019.
  • Kandidater præsenteres via hjemmeside og nyhedsbrev den 12. september 2019.
  • Valget gennemføres den 1.-31. oktober, hvis der er flere kandidater end pladser.
  • Funktionsperioden træder i kraft den 1. december og varer i tre år.

Fordeling af de 25 delegerede mellem regioner

For repræsentantskabsperioden 2019-2022 er der følgende fordeling (antal delegerede inkl. hovedbestyrelsesmedlem og suppleant):

Region Nordjylland: 3
Region Midtjylland: 7
Region Syddanmark: 5
Region Sjælland: 3
Region hovedstaden: 7

Vi ser frem til et godt valg og håber på, at mange medlemmer har lyst til at engagere sig og bidrage til at skabe vores fælles fremtid for tandplejerne i Danmark.