Gratis a-kasse som studerende

Bare lige for at slå det fast en gang for alle. Danske Tandplejere er IKKE en a-kasse. 

Studerende, der er medlem af Danske Tandplejere, kan melde sig ind i FTFa, som er den a-kasse som Danske Tandplejere anbefaler. Det er gratis at være medlem af FTFa, så længe du er studerende og opfylder følgende tre krav:

  • er under 30 år
  • ikke tjener over 232.212 kroner om året eller har indkomst ved siden af evt. elevløn
  • ikke er på offentlig forsørgelse (fx revalidering – SU må du gerne modtage). 


Er du over 30 år, koster det 368 kroner pr. måned, og kontingentet er fradragsberettiget. Denne regel gør sig gældende hos alle a-kasser, da det er lovbestemt.

Få mere at vide og meld dig ind i FTFa

Derfor er a-kassen vigtigt

Der er rigtig mange grunde til at være medlem af en a-kasse - og mange af dem kan du læse om her. 
Den vigtigste er måske, at du kan få dagpenge fra den dag, du er færdiguddannet, såfremt du er meldt ind senest 12 måneder før uddannelsens afslutning. Dagpengesatsen (2022) ligger på 13.836 kroner før skat (15.868 kroner for forsørgere). Dvs. står du uden et job ved hånden lige efter endt uddannelse, så er du økonomisk sikret gennem dit medlemskab hos FTFa.

Nyuddannet

Som nyuddannet tandplejer kan du melde dig ind i en a-kasse op til 14 dage efter endt uddannelse og stadig blive optaget med dimittend-rettigheder. I sådan et tilfælde skal du dog være opmærksom på, at du først vil være berettiget til dagpenge en måned efter endt uddannelse, hvorfor vi anbefaler, at du melder dig ind tidligere, så du undgår en måneds karensperiode og sikrer dig adgang til FTF's serviceydelser allerede som studerende.

Medlem af en anden a-kasse

Er du allerede medlem af en anden a-kasse, kan du nemt skifte over til FTFa uden at løfte en finger. FTFa skal blot have oplyst, hvilken a-kasse du står i nu,, så klares overflytningen helt automatisk -  du skal heller ikke ringe til din gamle a-kasse. Eventuel anciennitet fra en anden a-kasse følger selvfølgelig med, så du skal heller ikke være bekymret for, at du starter i nul.

Få mere at vide og meld dig ind i FTFa