Fagforadag 2020 - gratis - kun for medlemmer

Fredag den 4. december 2020 kl. 9.30 – 16.30

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Tilmelding åbner søndag den 11. oktober kl. 10 - se nederst på siden

09.45 - 10.00 Velkomst 
v/formand Elisabeth Gregersen

10.00 - 10.45 Det de andre ikke ved 
v/ næstformand Alice Kristensen, tandplejer i Vejle kommunale tandpleje

Du får gode råd til, hvordan du holder oplæg for mennesker, der ikke har tandfaglig baggrund – hr. og fru Danmark, patientforeninger, sygeplejersker og læger. Bliv klogere på, hvordan du skal gribe målgruppen an, hvordan du fanger tilhørernes interesse, hvordan du sikrer dig, at dit budskab bliver forstået. Som en lille bonus holdes et oplæg i oplægget om brugen af emaljemikroabrasion, der gjorde en 14 -årig til "skolens lykkeligste pige".

11.00 - 11.30 Snus – hvad ved vi? 
v/hovedbestyrelsesmedlem Kirsten Holdorf, tandplejer hos ORIS Tandlægehuset i Sæby

De seneste år er skader efter snus blevet et almindeligt syn i tandplejen. Oplægget gennemgår den viden, vi har om snus, og hvordan det påvirker kroppen, herunder forskellene på de forskellige typer snus. Billeder og cases vil være en del af oplægget.

11.30 - 12.30 Dysfagi 
v/Annette Kjærsgaard, ergoterapeutisk specialist med ph.d. inden for dysfagi, privatpraktiserende ergoterapeut, Dysfagiklinikken 

Oplægget kommer omkring opsporing af dysfagi. Det gennemgås, hvad I som tandplejere skal være opmærksomme på, og hvad I kan gøre, hvis en af jeres patienter har problemer med at synke, spise eller drikke.

12.30 - 13.30 Frokost

13.30 - 14.30 Overgangen fra kommunal til privat tandpleje
v/Lidden Heen, tandplejer, master i folkesundhedsvidenskab, undervisningsassistent på SKT, KU

På baggrund af sin masterafhandling "Unge mænd og tandsundhed" gennemgår Lidden, hvad vi kan gøre for at være med til at sikre, at de unge fortsætter med at gå til tandpleje. Lidden kommer bagom drop out problematikken, som hun belyser ud fra faktorer som lovgivning og socioøkonomiske forhold. Oplægget henvender sig både til kommunalt ansatte tandplejere, der skal overdrage de unge, og til de privatansatte tandplejere, der byder dem velkommen.

14.30 - 15.30 Tandplejeren i den tværprofessionelle diabetesbehandling
v/Helle Kolby, privatansat tandplejer

Patienter med type 2 diabetes har ofte komorbiditet til parodontitis og er derfor en patientgruppe, vi tandplejere ofte møder. Samtidig ses et stigende antal med type 2 diabetes og en stigende levealder. Det kræver, at sundhedsprofessionelle bliver bedre til at samarbejde og udnytte hinandens ressourcer. Oplægget giver et bud på, hvordan man som tandplejer bliver en vigtig brik i det tværprofessionelle samarbejde. Det sker med udgangspunkt i Helle Kolbys afgangsprojekt om netop det emne i 2019 ved Diplomuddannelsen i Oral Helse.

15.30 - 15.45 Kaffe og Kage

15.45 - 16.15 Sjøgrens Syndrom 
v/Sabine Westergaard, privatansat tandplejer

Sjøgrens er en sygdom, vi som tandplejere af og til ser hos vores patienter. For dem med sygdommen følger ofte problemer med mundtørhed og cariesprogression samt almen påvirkning af helbredet. Som tandplejer er det vigtigt at kende til sygdommen og de problemer, det giver for tandsundheden. I mit oplæg vil jeg komme omkring sygdommen og tandplejerens opgaver samt patientcases.

16.15 - 16.30 Afslutning

Tilmelding åbner søndag den 11. oktober kl. 10

Plads til 50 deltagere  – først til mølle! Kun for medlemmer.

Tilmeld dig her

Meld afbud hvis du er forhindret

Der er et begrænset antal pladser. Derfor er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage. Afbud sendes til info@dansktp.dk.