Høring

Danske Tandplejere har den 15. september 2020 sendt udkast til national klinisk retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner i høring.

Danske Tandplejere skal bede om at bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk til Danske Tandplejere att. Camilla Hjorth Weber på chw@dansktp.dk senest fredag d. 9. oktober 2020 kl. 12. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Camilla Hjorth Weber, Danske Tandplejere. 

Høringsbrev vedr. den nationale kliniske retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner ​​​​​​​

National klinisk retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner​​​​​​​

Høringsparter: Høring over national klinisk retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne